Vnitřní a venkovní parapety » Zaměření venkovních parapetů


Zaměření venkovních parapetů

Podklad parapetu musí být rovný, zbaven prachu a nečistot, zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu musíme použít podložky pro jeho vyrovnání (klínky apod.). Také je nutné vyrovnat plochu podkladu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 5 - 7 stupně, v žádném případě nesmí mít parapet sklon k oknu. V takovém případě by se u okna zadržovala voda.

Doporučená výška prostoru na montáž exteriérových parapetů od podezdívky (podkladního betonu) po horní drážku na parapet u eurookna (nebo od podezdívky po horní hranu podkladního profilu plastového okna) je 25 - 30mm.

zaměření venkovního parapetu s nosem 40 mm

ŠÍŘKA

= naměřená šířka podezdívky v mm + min. 30 až 50 mm

Šířku podezdívky měřte od podkladového profilu pod rámem okna až po krajní hranu této podezdívky. K naměřenému rozměru Vám doporučujeme přičíst nejméně 30 až 50 mm (těchto 30 až 50 mm tvoří dostatečný přesah parapetu, který zabraňuje stékání vody po fasádě domu).
*PŘÍKLAD: Šířku podezdívky jsem naměřil/a 150 mm. Aby voda z parapetu správně odtékala, chci  přesah parapetu 40 mm.
150 + 40 = 190 mm  -   Protože jsou venkovní parapety omezeny výrobními šířkami, musím zvolit nejbližší vyšší výrobní šířku daného typu parapetu. V tomto případě se jedná o hliníkový parapet tažený s nosem 40 mm, nejbližší vyšší výrobní šířka je 195 mm, takže do objednávací tabulky zadám 195 mm.

 

DÉLKA

= (V PŘÍPADĚ PARAPETU S ALU KRYTKAMI) naměřená délka podezdívky v mm – 6 mm

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud nebudete parapet zasekávat do zdi a jeho boční hrany budou zakončeny hliníkovými krytkami po omítce, pak Vám doporučujeme od naměřeného rozměru odečíst 6 mm (těchto 6 mm tvoří: síla stěn obou krytek a dilatace (roztažnost parapetu)).
*PŘÍKLAD: Délku podezdívky jsem naměřil/a 920 mm, parapet bude zakončen hliníkovou krytkou po omítce.
920 – 6 = 914 mm – zadám do objednávací tabulky


= (V PŘÍPADĚ PARAPETU S PLAST. KRYTKAMI) naměřená délka podezdívky v mm – 10 mm

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud nebudete parapet zasekávat do zdi a jeho boční hrany budou zakončeny plastovými krytkami, pak Vám doporučujeme od naměřeného rozměru odečíst 10 mm (těchto 10 mm tvoří: síla stěn obou krytek a  dilatace (roztažnost parapetu)).
*PŘÍKLAD: Délku podezdívky jsem naměřil/a 920 mm, parapet bude zakončen plastovými krytkami.
920 – 10 = 910 mm – zadám do objednávací tabulky

DLE ZKUŠENOSTÍ NAŠICH MONTÁŽNÍKŮ JE ODPOČET 10MM UNIVERZÁLNÍ A VHODNÝ PRO PARAPETY S DÉLKOU DO 3 M.

  

ZAMĚŘENÍ PARAPETU Z LITÉHO MRAMORU - CLASSIC

Zaměření parapetu z litého mramoru - CLASSIC, PURITAMO LINEA

ŠÍŘKA

= naměřená šířka podezdívky v mm + min. 30 mm

Šířku podezdívky měřte od podkladového profilu pod rámem okna až po krajní hranu této podezdívky. K naměřenému rozměru Vám doporučujeme přičíst nejméně 30 mm (těchto 30 mm tvoří přesah parapetu).

*PŘÍKLAD: šířku podezdívky jsem naměřil/a 150 mm. 
150 + 30 = 180 mm – zadám do objednávací tabulky

Pokud plánujete přesah parapetu 10 cm a více, je vhodné použít k upevnění konzoly, které by měly být umístěny nejdále 20 cm od okraje parapetní desky.

 

DÉLKA

= naměřená délka podezdívky v mm + požadovaná délka zapuštění parapetu do ostění na obou stranách v mm (standardně 10-30 mm)

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud budete parapet zasekávat do zdi, pak Vám doporučujeme k naměřenému rozměru přičíst 10 až 30 mm. 

*PŘÍKLAD: Délku podezdívky jsem naměřil/a 920 mm, parapet budu zasekávat do zdi z každé strany 10 mm. 
920 + 10 (pravá strana) + 10 (levá strana) = 940 mm – zadám do objednávací tabulky

 

ZAMĚŘENÍ PARAPETU Z LITÉHO MRAMORU - EXCLUSIV, PURITAMO

Zaměření parapetu z litého mramoru - EXCLUSIV, PURITAMO

ŠÍŘKA

= naměřená šířka podezdívky v mm + min. 40 mm

Šířku podezdívky měřte od podkladového profilu pod rámem okna až po krajní hranu této podezdívky. K naměřenému rozměru Vám doporučujeme přičíst nejméně 40 mm (těchto 40 mm tvoří: tloušťka nosu parapetu a přesah parapetu).

*PŘÍKLAD: šířku podezdívky jsem naměřil/a 150 mm. 
150 + 40 = 190 mm – zadám do objednávací tabulky

Pokud plánujete přesah parapetu 10 cm a více, je vhodné použít k upevnění konzoly, které by měly být umístěny nejdále 20 cm od okraje parapetní desky.

 

DÉLKA

= naměřená délka podezdívky v mm + požadovaná délka zapuštění parapetu do ostění na obou stranách v mm (standardně 10-30 mm)

Délku podezdívky měřte od levé strany špalety po pravou stranu. Pokud budete parapet zasekávat do zdi, pak Vám doporučujeme k naměřenému rozměru přičíst 10 až 30 mm. 

*PŘÍKLAD: Délku podezdívky jsem naměřil/a 920 mm, parapet budu zasekávat do zdi z každé strany 10 mm. 
920 + 10 (pravá strana) + 10 (levá strana) = 940 mm – zadám do objednávací tabulky