Vnitřní a venkovní parapety » Zaměření a montáž


Zaměření a montáž

Zaměření venkovních parapetů

  1. Podklad parapetu - musí být rovný, zbaven prachu a nečistot, zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu musíme použít podložky pro jeho vyrovnání (klínky apod.). Také je nutné vyrovnat plochu podkladu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 5 - 7 stupně, v žádném případě nesmí mít parapet sklon k oknu. V takovém případě by se u okna zadržovala voda.
  2. Zaměření parapetu - Při zaměřování parapetu platí obecně tyto zásady: Změříme délku parapetu s ohledem na dilataci. Měříme přední i zadní stranu z důvodu, že zdivo může být nerovné. Šířku parapetu měříme levou i pravou, opět zde platí, že zdivo nemusí být po celé délce přesné a navíc může být okno také nesprávně instalováno. U parapetů vnějších nelze vzhledem k technologii výroby dodat parapety s nepravidelnou šířkou. Jednotlivé výrobní hloubky a jejich odstupy jsou přesně dány, tudíž je nutné volit vždy nejbližší hloubku která je v nabídce. K šířce podkladu parapetu je nutné připočítat přesah cca 30 - 50mm na tzv. nos parapetu. Správně stanovený přesah zajišťuje odvod vody z parapetu a zabraňuje její stékání po fasádě domu.

Doporučená výška prostoru na montáž exteriérových parapetů od podezdívky (podkladního betonu) po horní drážku na parapet u eurookna (nebo od podezdívky po horní hranu podkladního profilu plastového okna) je 25 - 30mm.

Montáž venkovních parapetů

  1. Podklad parapetu - musí být rovný, zbaven prachu a nečistot, zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu musíme použít podložky pro jeho vyrovnání (klínky apod.). Také je nutné vyrovnat plochu podkladu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 5 - 7 stupně, v žádném případě nesmí mít parapet sklon k oknu. V takovém případě by se u okna zadržovala voda.

Řezání a ošetření hran

a) Řezání - pro řezání vnějšího hliníkového parapetu je nutné použít řezný nástroj určený pro řezání tohoto materiálu (řezací kotouč na hliník, pozink a pokosová pila). Dbáme především na přesnost při práci. Špalety většinou nejsou kolmé, využívejme při montáži pokosník. Před samotným řezáním by parapet měl být na pevné podložce. Vždy vedeme řez od přední strany (od nosu parapetu).

b) Ošetření bočních stran - ke každému parapetu jsou přiloženy boční plastové nebo hliníkové krytky. Krytky jsou vyráběny přesně podle výrobních hloubek tak, že odpadají jejich následné úpravy. Montáž krytek na parapety se provádí nasazením. Je nutné zajistit, aby se voda nemohla dostat pod parapet zatékáním nebo vzlínáním mezi krytkou a parapetem. Z tohoto důvodu je nutné zajistit těsnost mezi krytkou a parapetem např. silikonovým tmelem. Před nasazením krytky je nutné odstranit z hrany ochranou fólii (pouze za šířku krytky, na ploše parapetu fólie zůstává až do dokončení montáže parapetu). U pozinkovaných parapetů doporučujeme ošetřit řez proti korozi ochraným nátěrem. Ochranná fólie slouží k ochraně plochy parapetu před poškozením při dopravě a manipulaci při montáži. Pokud se v nejbližších hodinách po montáži parapetů neprovádí zednické zapravení, popř. nátěr fasády, je nutné fólii odstranit!

Montáž

Na montáž používáme nízkoexpanzní montážní pěnu. Podklad nejprve očistíme a navlhčíme vodou. Poté předem připravený parapet i s nasazenými krytkami zasuneme do drážky v okenním rámu. Do otvorů na zadním lemu parapetu zašroubujeme přibalené šroubky, které zatím nedotahujeme. Parapet lehce nadzvedneme směrem nahoru a vzniklou dutinu vyplníme montážní pěnou. Poté parapet přitlačíme na předem vyrovnanou podezdívku nebo podložky, dotáhneme šroubky a s pomocí vodováhy se přesvědčíme, že je parapet správně usazen a nainstalován. Poté parapet zafixujeme na dobu cca. 30min. Na závěr montáže nasadíme na šroubky přibalené čepičky. Ochranou fólii odstraníme až po úplném dokončení montáže parapetů.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba ochránit povrch parapetů i koncovek čistý, protože jakékoliv potřísnění vápnem, nebo fasádní barvou zanechává na povrchu parapetu i krytek neodstranitelné skvrny!

Zaměření vnitřních parapetů

a) Dřevotřískový parapet - změříme délku parapetu s ohledem na dilataci. Měříme přední i zadní stranu z důvodu, že „špaleta" (ostění) může být nerovná. Šířku parapetu měříme levou i pravou, opět zde platí, že podezdívka nemusí být po celé délce stejně široká, nebo může být okno také nepřesně instalováno. K větší šířce podezdívky parapetu je nutné připočítat min. 30mm na tzv. nos parapetu (u dřevotřískových parapetů s nosem), 20mm u plastových parapetů.

b) Plastový komůrkový parapet (Deceuninck, Extradur) - při zaměřování platí stejné pravidla jako pro předchozí profil parapetu s tím rozdílem, že k šířce podkladu nepřipočítáváme 30mm, ale postačuje nám 20mm.

Doporučená výška prostoru na montáž dřevotřískových nebo plastových komůrkových parapetů od podezdívky po horní drážku na parapet u eurookna (nebo od podezdívky po horní hranu podkladního profilu plastového okna) je 23 - 27mm.

Montáž vnitřních parapetů

Obecné zásady před montáží:

Teplota a vlhkost vzduchu - Vnitřní parapet PF Postforming by se měl instalovat do místnosti s běžnou teplotou a vlhkostí. Vlhkost v místnosti by neměla překročit hranici 50% ± 5%. Teplota běžné místnosti se pohybuje v rozmezí 15 - 25ºC. V případě že provádíme montáž parapetu do novostavby, doporučujeme použít parotěsnou fólii. Pokud teplota v interiéru kolísá, počítejme s dostatečnou dilatací parapetu ( 1bm± 2mm). U plastového parapetu může být vlhkost samozřejmě vyšší, do 70% ± 5%.

Podklad parapetu - musí být rovný, suchý, zbaven prachu a nečistot. Zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu musíme použít podložky pro vyrovnání roviny parapetu. Také je nutné zavážit plochu parapetu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 2 - 4 stupně, aby se nemohla u okna zadržovat voda.

Řezání a ošetření hran

Řezání - pro řezání interiérových parapetů je možné použít běžné dřevoobráběcí stroje (např. pokosová pila, přímočará pila, formátovací pila) s řezným nástrojem určeným pro řezání tohoto materiálu. Dbejme bezpečnosti práce. Vždy vedeme řez od strany, která bude v místnosti (tzn. řežeme nejdříve nos). Zabráníme tím případnému odštípnutí laminátu. Při řezání přímočarou pilou doporučujeme použít plastové krytky, které zakryjí případné vady řezu. Pokud bude nutné parapet nastavit na délce, nebo spoj řezat do úhlu, je nutné použít dilatační krytku. Jestliže se nepoužije, hrozí, že v budoucnosti dojde vlivem dilatace k rozšíření spáry. I přes použití H spoje doporučujeme parapet v místě řezu olemovat lemovkou, který chrání řez před vlhkostí. Plastový parapet můžeme řezat i klasickou flexou.

Ošetření bočních stran - k parapetům dodáváme plastové krytky, nebo lemovací hranu (dle objednávky odběratele). • plastové krytky doporučujeme hlavně z důvodu snadné a rychlé montáže. Dlouhé krytky pouze přiřízneme podle šířky parapetu pilkou na železo nebo jemnozubou pilkou. Při použití krytky doporučujeme na krytku nanést tenkou vrstvu silikonu, která chrání řez před vlhkostí a krytka lépe drží. • zažehlovací hrany jsou opatřeny vrstvou tavného lepidla. Olemování se provádí pomocí lemovacího přístroje, nebo lze parapet olemovat (improvizovaně) s pomocí žehličky. Přesahy hrany odstraníme ostrým nožem a hranu začistíme pomocí jemného smirku o hrubosti 120 a jemnější.

Montáž

a) na pevný podklad - na lepení používáme nízkoexpanzní montážní pěnu. Podklad nejprve navlhčíme vodou (rozprašovačem) a naneseme dostatečnou vrstvu montážní pěny. Připravený parapet zasuneme do drážky u rámu okna (u plastového okna tvoří drážku na parapet podkladní profil pod oknem) a přitlačíme na podklad. Výška prostoru od drážky na parapet po podkladní beton by neměla být vyšší než 30mm. Doporučujeme parapet na zkoušku osadit „nasucho" a ze spodní strany vypodložit dřevěnými, nebo plastovými podložkami a zavážit vodováhou. V případě že parapet montujeme ke starším oknům, které tuto drážku nemají, doporučujeme namontovat U nebo L profil, do kterého parapet zasuneme. Parapet vyjmeme, podklad zapěníme montážní pěnou, nasadíme parapet a přitlačíme na montážní podložky. Poté parapet zafixujeme na dobu cca. 30min.

b) na montážní konzoly - používají se hlavně tam, kde jsou hluboké výklenky na radiátory a parapet neleží celou plochou na podkladě, nebo tam, kde je požadavek zvětšit plochu parapetu. Použijeme vhodné konzoly podle předpokládaného zatížení a rozměru parapetu. Na připevněné konzole přišroubujeme parapet vruty. Při výběru vrutů dáváme pozor především na jejich délku, aby nedošlo k provrtání lícové strany parapetu. Vrut by měl být zašroubován max.10mm do desky parapetu.

Dokončení montáže

Nezbývá než parapet po obvodu utěsnit. Na utěsnění spáry mezi oknem a parapetem použijeme silikon (doporučujeme transparentní) nebo v barvě podkladu. Pomocí montážní pistole vtlačíme hmotu do spáry. Pro vytvoření hladké vodotěsné spáry pak navlhčíme saponátem (jarová voda), použijeme stěrku a spáru vyhladíme. Silikon necháme zaschnout. Na spáru mezi parapetem a zdivem doporučujeme akrylový tmel. Jeho výhodou oproti silikonu je přetíratelnost malířskými barvami. Parapety ošetřujeme běžnými prostředky používanými v domácnosti, např. D 509 Polish, Parkett polish, Parket remover.

V žádném případě parapety neošetřujeme abrazivními pastami!