Vnitřní a venkovní parapety » Montáž venkovních parapetů


Montáž venkovních parapetů

  1. Podklad parapetu - musí být rovný, zbaven prachu a nečistot, zároveň by měl parapet podpírat v celé délce. Pokud není dodržena rovina podkladu musíme použít podložky pro jeho vyrovnání (klínky apod.). Také je nutné vyrovnat plochu podkladu tak, aby měla sklon směrem od okenního rámu cca 5 - 7 stupně, v žádném případě nesmí mít parapet sklon k oknu. V takovém případě by se u okna zadržovala voda.

Řezání a ošetření hran

a) Řezání - pro řezání vnějšího hliníkového parapetu je nutné použít řezný nástroj určený pro řezání tohoto materiálu (řezací kotouč na hliník, pozink a pokosová pila). Dbáme především na přesnost při práci. Špalety většinou nejsou kolmé, využívejme při montáži pokosník. Před samotným řezáním by parapet měl být na pevné podložce. Vždy vedeme řez od přední strany (od nosu parapetu).

b) Ošetření bočních stran - ke každému parapetu jsou přiloženy boční plastové nebo hliníkové krytky. Krytky jsou vyráběny přesně podle výrobních hloubek tak, že odpadají jejich následné úpravy. Montáž krytek na parapety se provádí nasazením. Je nutné zajistit, aby se voda nemohla dostat pod parapet zatékáním nebo vzlínáním mezi krytkou a parapetem. Z tohoto důvodu je nutné zajistit těsnost mezi krytkou a parapetem např. silikonovým tmelem. Před nasazením krytky je nutné odstranit z hrany ochranou fólii (pouze za šířku krytky, na ploše parapetu fólie zůstává až do dokončení montáže parapetu). U pozinkovaných parapetů doporučujeme ošetřit řez proti korozi ochraným nátěrem. Ochranná fólie slouží k ochraně plochy parapetu před poškozením při dopravě a manipulaci při montáži. Pokud se v nejbližších hodinách po montáži parapetů neprovádí zednické zapravení, popř. nátěr fasády, je nutné fólii odstranit!

Montáž

Na montáž používáme nízkoexpanzní montážní pěnu. Podklad nejprve očistíme a navlhčíme vodou. Poté předem připravený parapet i s nasazenými krytkami zasuneme do drážky v okenním rámu. Do otvorů na zadním lemu parapetu zašroubujeme přibalené šroubky, které zatím nedotahujeme. Parapet lehce nadzvedneme směrem nahoru a vzniklou dutinu vyplníme montážní pěnou. Poté parapet přitlačíme na předem vyrovnanou podezdívku nebo podložky, dotáhneme šroubky a s pomocí vodováhy se přesvědčíme, že je parapet správně usazen a nainstalován. Poté parapet zafixujeme na dobu cca. 30min. Na závěr montáže nasadíme na šroubky přibalené čepičky. Ochranou fólii odstraníme až po úplném dokončení montáže parapetů.

UPOZORNĚNÍ: Je třeba ochránit povrch parapetů i koncovek čistý, protože jakékoliv potřísnění vápnem, nebo fasádní barvou zanechává na povrchu parapetu i krytek neodstranitelné skvrny!